เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันสินค้า / เงื่อนไขนโยบาย

คืนเงิน 100 %  :  ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และยังคงเหลือสภาพสินค้า 70 % หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า เฉพาะความเสียหายจากเน่าเสีย สินค้าบกพร่อง เพียงท่านแจ้งข้อเรียงร้องมาทางเรา โดยการแสดงหลักฐานความเสียหายของสินค้าด้วย Filf ภาพ และ/หรือ วีดีโอ เพื่อทางเราจะได้ส่งเคลมให้กับผุ้ขาย

ไม่คืนเงิน : ในกรณีผู้ซื้อได้รับประทานคงเหลือสภาพสินค้าน้อยกว่า 70 % และ/หรือ ไม่ใช่สินค้าของทางผู้ขาย โดยผู้ซื้อนำสินค้าของผู้ขายอื่นมาแอบอ้าง เราขอสงวนสิทธิ์ในข้อเรียกร้องของผู้ซื้อ ในการไม่คืนเงิน

การจำกัดความรับผิด

       Fresh Farm Market  เป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ผู้ขาย เท่านั้น

       โดยทางเรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ มีหน้าที่ ความรับผิดใดๆ เกี่ยวข้องกับสินค้าในการให้ข้อมูล การโฆษณา การจัดจำหน่าย การจัดส่ง การรับประกัน การรับรองคุณภาพ การเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการคืนเงินแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาท หรือ เรียกร้องความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของร้านค้า/ผู้ขาย 

       Fresh Farm Market เป็นเพียงผู้ประสานงาน เรียกร้อง ไกล่เกลี่ย กับทางผู้ขาย และ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ขาย ในการเคลม โดยทางเรา จะพยายามให้ไกล่เกลี่ย เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของผู้ซื้อ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้